Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź

Igor Klimkowski

Założyciel

tel: 600 365 228
tel: 42 208 88 42/43
e-mail: klimkowski@onet.pl

Podział majątku i pomoc skutecznego adwokata

Rozwód jest zakończeniem małżeńska, w którym każda ze stron rozpoczyna nowy etap w życiu. Wraz z podjęciem takiej decyzji, wiele spraw wymaga dokładnego ustalenia i rozwiązania. Oprócz kluczowej kwestii, a więc kwestii związanych z małoletnimi dziećmi tj. miejsca zamieszkania, władzy rodzicielskiej, kontaktów czy określeniu obowiązku alimentacyjnego, bardzo istotną rolę odgrywa podział majątku. Jest to jeden z najbardziej ,,męczących” tematów, który jest najczęstszą przyczyną sporów między małżonkami. W ponad 90% przypadków niezbędna jest pomoc adwokata, z pomocą którego można wszystko rozwiązać w taki sposób, aby zyskać obopólne zadowolenie każdej ze stron. Jak więc to wszystko wygląda? Czym taki podział majątku jest? Czy obecność adwokata jest tutaj faktycznie niezbędna? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Co to jest podział majątku i kiedy jest on wykonywany?

Samo postępowanie o rozwód dotyczy zakończenia małżeństwa, w tym określenie sposobu jego rozwiązania (z winy, bez orzekania o winie) oraz kwestii „okołorozwodowych” a dotyczących ustalenia miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, władzy rodzicielskiej (ograniczenia, pozbawienia, zawieszenia), kontaktów oraz określenia obowiązku alimentacyjnego. Kwestią nierozerwalnie związaną z małżeństwem jest sposób dokonania rozliczeń pomiędzy małżonkami, jednak w większości przypadków podział majątku to zupełnie osobne postępowanie, które nie jest rozpatrywane w trakcie sprawy rozwodowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podział jest szybki i bezproblemowy oraz mało skomplikowany, nie powodując tym samym zwłoki w całym postępowaniu rozwodowym. W praktyce małżonkowie w 100% muszą być zgodni co do składu, wartości i sposobu podziału, w przeciwnym wypadku sąd rozpoznający sprawę o rozwód nie będzie zajmował się tą kwestią. Zazwyczaj jednak konieczne jest złożenie wniosku o podział majątku osobno i co istotne, aby uzyskać pomyślny wynik, pomoc adwokata ma tutaj niezwykle istotne znaczenie.

 

Istnieją trzy rodzaje majątku, jakie wyróżnić możemy w trakcie trwania małżeństwa. Jest to majątek wspólny, majątek osobisty męża i majątek osobisty żony. Do majątku osobistego należy to wszystko, co zdobył każdy z współmałżonków przed ślubem i co odziedziczył lub otrzymał w darowiźnie w trakcie trwania małżeństwa (wspólności majątkowej małżeńskiej) chyba, że spadkobierca lub darczyńca postanowił inaczej. Wszystko to z kolei, co zostało nabyte po ślubie jest częścią majątku wspólnego. Dopóki trwa wspólność małżeńska, majątku nie można podzielić. Zasadą jest, że podział jest równy (małżonkom przysługują równe udziały w majątku – 50%:50%), chyba że pojawiają się przesłanki do tego, aby przy podziale jedna ze stron otrzymała większą jego część, o czym jest mowa w artykule 43 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z treścią przytoczonego przepisu z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. 

Typowe usługi naszej kancelarii przy podziale majątku

W momencie, kiedy nastąpi koniec małżeństwa, można majątek wspólny podzielić i wówczas rolą naszego adwokata z Łodzi jest to, aby pomóc klientowi w odpowiednim i co istotne - sprawiedliwym podziale. Cała ta procedura może przyjąć charakter polubowny i wszystkie postanowienia spisane są przed notariuszem, a także poprzez postępowanie sądowe o podział majątku, jeżeli małżonkowie nie wykazują chęci porozumienia.

 

Istnieją trzy sposoby na odpowiedni podział. Najważniejsze jest to, aby małżonkowie ustalili, która z opcji będzie dla nich najlepsza i odpowiednia. Należy zdać sobie sprawę z tego, że w przypadku, gdy nie ma próby porozumienia lub sprawa prowadzona jest „na własną rękę”, takie sprawy ciągną się często w nieskończoność (w praktyce od kilku do kilkunastu lat), dlatego pomoc adwokata z Łodzi jest bardzo istotna.

 

 

Dobry adwokat zajmie się Twoją sprawą o podział majątku

Każdy rozwód jest zupełnie inny i tak naprawdę sam podział majątku także ma indywidualny charakter. O ile obydwie strony postępowania są zgodne, co do takiego podziału, o tyle nie ma żadnego problemu. Gorzej – a tak jest najczęściej - w sytuacji, w której nie ma możliwości porozumienia i trudno jest wypracować odpowiednie, najlepsze dla jednej i drugiej strony rozwiązanie. Pomoc adwokata przy podziale majątku może ułatwić sprawę. Ten bowiem pełni niejako rolę negocjatora z drugą stroną lub z adwokatem reprezentującym interesy tej strony. Poszukiwane jest dogodne rozwiązanie, które będzie mogło to wszystko zakończyć. Co istotne, adwokat służy profesjonalnym doradztwem, udzielając odpowiedzi na wszystkie, najbardziej nawet nurtujące pytania. Powierzając mu swoje sprawy, ten w imieniu klienta składa niezbędne wnioski i projekty umowy podziałowej, a także reprezentuje klienta przed sądem. Przy współpracy z adwokatem, pojawia się wiele propozycji, które często pozwalają stronom wybrać te najlepsze dla nich. Samodzielna walka w sądzie, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, z pewnością jest trudną do zrealizowania w taki sposób, by zyskać to, czego się chce, szczególnie, gdy obydwie strony walczą w zaparte o swoje dobra. Zatrudniając więc odpowiednią osobę do takiej sprawy, ta poprzez wiedzę, doświadczenie i umiejętności, będzie w stanie doprowadzić sprawę do jak najlepszego finału. A na tym chyba każdej ze stron powinno zależeć, prawda?

Oceń nasze usługi
5/5 na podstawie 1996 głosów