Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź
2022-07-04

Adwokat adopcja - przysposobienie dziecka- co trzeba wiedzieć?

Procedura związana z przysposobieniem, czyli adopcją dziecka dla wielu osób nie jest do końca jasna. Czy naprawdę każdy może adoptować dziecko? Czy przysposobiony musi się na to zgodzić? Jak wygląda postępowanie w sprawie adopcji? Zarówno odpowiedzi na te, jak i wiele innych pytań znajdziesz w poniższym poradniku. Zapraszamy!

Adopcja dziecka- na czym polega?

Adopcja, określana również jako przysposobienie, służy do przyjęcia do rodziny osoby obcej małoletniej. Jego głównym celem jest przede wszystkim dobro dziecka.  Co istotne? Adopcja może odbywać się zarówno przez ośrodek adopcyjny, jak i bezpośrednio, czyli ze wskazaniem przez rodzica bądź rodziców biologicznych. Dziecko, może być przysposobione przez obce osoby, ale również przez nowego małżonka matki, ojca czy przez krewnych np. po śmierci rodziców. Zgodnie z polskimi przepisami przysposobienie ma charakter bezterminowy- nie wygasa z chwilą osiągnięcia pełnoletności przez przysposobionego. 

Adwokat adopcja- rodzaje przysposobień

Czy wiesz, że można wyróżnić 2 rodzaje przysposobień? Przysposobienie pełne polega na tym, że dziecko przysposobione wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki rodziny naturalnej przysposobionego, wraz z dziedziczeniem. Co to oznacza a praktyce? Dziecko traktuje się tak, jakby było biologicznym dzieckiem osoby przysposobiającej. 

Z kolei, przysposobienie niepełne polega na tym, że stosunek prawny między przysposobionym a przysposobiającym powstaje wyłącznie względem nich. W tej styucji dziecko nie nabywa praw wynikających z pokrewieństwa względem krewnych przysposobiającego. Ponadto, można wyróżnić jeszcze jeden rodzaj przysposobienia- najpełniejsze, które niesie za sobą skutki takie same jak w przypadku adopcji pełnej, aczkolwiek przysposobiony otrzymuje zupełnie nowy akt urodzenia. 

Kiedy przysposobienie jest możliwe?

Adopcja możliwa jest jedynie w stosunku do osoby, która w dniu składania odpowiedniego wniosku jest małoletnia. Na jej przysposobienie konieczna jest zgoda biologicznych rodziców, wyłączając sytuacje, gdy została im odebrana władza rodzicielska, są nieznani bądź kontakt z nimi jest niemożliwy. Co więcej? Sąd nie pyta o zgodę rodziców również, jeśli wcześniej wyrazili oni tzw. zgodę blankietową. Innymi słowy, chodzi o oświadczenie przed sądem, że udzielają pozwolenia na adopcję swojego potomstwa bez wskazania osoby przysposobiającej. W tym przypadku władza rodzicielska przestaje im przysługiwać automatycznie. 

Poza tym, zgodę na przysposobienie musi wyrazić również dziecko, jeśli ukończyło 13 lat. W przypadku młodszych dzieci zgoda nie jest konieczne, lecz jeśli ich wiek i stopień rozwoju wskazują, że rozumieją istotę adopcji, sąd powinien wziąć pod uwagę ich zdanie. 
Procedura adopcji jest długa i skomplikowana, dlatego sprawdzony i dobry adwokat stanowi tutaj kluczowe znaczenie. Korzystając z naszych profesjonalnych usług, zyskujesz pewność i gwarancję, że pozytywnie przejdziesz przez cały proces i co najważniejsze- osiągniesz zamierzony rezultat. 

Adwokat adopcja - jakie warunki należy spełnić, aby móc przysposobić dziecko?

Masz zamiar zaadoptować dziecko, ale nie wiesz jakie warunki należy spełnić w tym celu? Adwokat adopcja to doskonałe rozwiązanie! Przychodzimy z pomocą, prezentując poniżej wszystkie warunki, jakie należy spełnić, aby móc przysposobić dziecko.

Procedura kwalifikacyjna i szkoleniowa

Osoby, które planują adopcję muszą wziąć udział w specjalnym szkoleniu dla rodzin adopcyjnych. Po jego zakończeniu ośrodek adopcyjny dokonuje oceny końcowej. Pozytywna ocena jest tutaj najważniejsza, ponieważ pozwala na otrzymanie zgody na adopcję. Cała procedura obejmuje kilka etapów:

•    Konsultacja z opiekunem rodzinnym
•    Wizyty w rodzinie
•    Kwalifikacja do przysposobienia
•    Szkolenia grupowe

Należy zaznaczyć, że zarówno kwalifikacja, jak i szkolenie nie są potrzebne, jeśli adopcja dotyczy bliskich krewnych np. przysposobienia dziecka małżonka.

Wymagane dokumenty

Do realizacji procedury przysposobienia niezbędna jest odpowiednia dokumentacja dla ośrodka adopcyjnego oraz sądu:

•    Podanie- wniosek o pomoc w adopcji do ośrodka adopcyjnego
•    Życiorys osoby ubiegającej się o adopcję do ośrodka adopcyjnego 
•    Wniosek o adopcję dziecka do sądu- wraz z uzasadnieniem, dowodami i załącznikami
•    Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności 
•    Dokumenty potwierdzające zarobki- zaświadczenie o zatrudnieniu, zeznania podatkowe
•    Zaświadczenie lekarskie informujące, że stan zdrowia nie jest przeszkodą w przysposobieniu dziecka 
•    Akt stanu cywilnego- w przypadku małżeństw odpis aktu małżeństwa, natomiast w przypadku osób samotnych odpis aktu urodzenia
•    Zaświadczenie o rozwodzie- w przypadku osób, które ponownie weszły w związek małżeński
•    Opinie z ośrodka adopcyjno- opiekuńczego
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla rodzin adopcyjnych

Zgody

Należy pamiętać, że do adopcji dziecka konieczne są również poniższe zgody:

•    Zgoda dziecka na jego adopcję- mowa tutaj o dzieciach od 13 roku życia
•    Zgoda osoby przysposobiającej na bycie wskazanym- dotyczy adopcji ze wskazaniem
•    Zgoda biologicznych rodziców dziecka- nie dotyczy sytuacji, gdy rodzice nie żyją, nie są znani lub są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Co ważne? Zgoda może mieć formę zgody blankietowej bez wskazania na konkretne osoby.
•    Zgoda opiekuna prawnego- w przypadku, gdy rodzice biologiczni nie żyją, nie są znani, odebrano im władzę rodzicielską bądź wyrazili zgodę blankietową. Warto jednak pamiętać, iż jest to kwestia, która podlega ostatecznej ocenie przez sąd rodzinny, który kieruje się wyłącznie dobrem małoletniego 

Proces adopcyjny dziecka - ile trwa?

Procedura adopcji dziecka nie jest ani krótka, ani łatwa. Na czas jej trwania wpływa wiele czynników. Oczekiwanie może wydłużyć np. brak wolnych terminów na szkolenie adopcyjne. Z kolei, cała procedura ma szansę odbyć się szybciej, jeśli rodzice biologiczni wyrażają zgodę na adopcję dziecka przez konkretną osobę lub parę. Jednak bez względu na to, każdą sprawę należy traktować w sposób indywidulany. Sąd wydaje decyzję o przysposobieniu dziecka przez rodziców adopcyjnych po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Najczęściej cały proces trwa do 2 lat. 

Adwokat adopcja- postaw na RODZINNE PRAWO!

Nasza kancelaria od wielu lat z sukcesem prowadzi sprawy o przysposobienie. Naszym Klientom oferujemy nie tylko sporządzenie wniosku o adopcję, ale także dalszych pism i co najważniejsze poprowadzenie całego postępowania w sposób rzetelny i odpowiedzialny. Kierujemy się wyłącznie dobrem dziecka i dobrem Klienta. Potrzebujesz pomocy prawnej przy adopcji dziecka? Koniecznie skontaktuj się z naszą kancelarią. Zapraszamy serdecznie!