Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź

Igor Klimkowski

Założyciel

tel: 600 365 228
tel: 42 208 88 42/43
e-mail: klimkowski@onet.pl

Adwokat rozwód Łódź - sprawy rozwodowe Łódź

I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…. Tak brzmią słowa przysięgi małżeńskiej, później jest pięknie i cudownie, aż w końcu coś pęka. Średnio, rocznie około 200 000 par zawiera związek małżeński. 30% z nich kończy się rozwodem. W chwili obecnej, w porównaniu do lat wcześniejszych, rozwód staje się normalną czynnością - ludzie nie potrafią ze sobą żyć, nie są szczęśliwi, nie spełniają się w swojej roli i odchodzą. Patrząc jednak z punktu prawa, nie wszystko jest takie proste, jakby mogło się wydawać. Czym jest rozwód, gdzie złożyć wniosek, kiedy warto zatrudnić dobrego adwokata do spraw rozwodowych? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania, jak długo taka sprawa może trwać, ile kosztuje rozwód, jak należy rozwiązać kwestię dotyczącą wychowania dzieci. Kompendium wiedzy na temat rozwodu w jednej pigułce.

Po co potrzebny adwokat przy sprawie rozwodowej - pomoc prawna

Małżeństwo kojarzy się nam z wejściem w związek trwały, mający solidne fundamenty, świadomy. Podjęcie decyzji o małżeństwie powinno być przemyślane i podjęte z pełną odpowiedzialnością. Dwoje ludzi zakłada rodzinę, stają się jednością, dzielą razem smutki i mnożą radości. To wszystko oczywiście związane jest z małżeństwem, ale od strony emocjonalnej. Jest jednak i druga strona - prawna. Pojawia się wspólność majątkowa, rodzą się dzieci, buduje się dom… To wszystko tworzy jedność dla jednej, jak również i dla drugiej strony. W momencie, gdy następuje rozwód, nie wystarczy po prostu spakować walizki i odejść, bowiem do rozwiązania jest wiele kwestii, które muszą zostać zatwierdzone przez sąd.

Według badań, tylko 10% małżeństw rozstaje się w zgodzie. Ustalają warunki rozwodu, dzielą majątek, bez orzekania o winie rozstają się i żyją szczęśliwie osobno. Pozostała część par toczy często wieloletnie batalie, zarówno w kwestii wychowania dzieci, wysokości alimentów czy podziału majątku. Wybierając skutecznego adwokata od spraw rozwodowych, ten z całą pewnością jest w stanie poprowadzić sprawę w taki sposób, aby miała ona swój szczęśliwy finał. My oferujemy nasze usługi, będąc w pełni do Państwa dyspozycji na terenie Łodzi i okolic.

Typowe usługi przy sprawie rozwodowej

Każda z osób, bez względu na to, czy jest pozwaną czy też powodem, ma prawo do prawnika, który będzie go reprezentował w sądzie. Taki adwokat od spraw rozwodowych służy doradztwem w kwestii ustalenia drogi działania, składa za klienta niezbędne wnioski i reprezentuje go przed sądem. Jeśli rozwód ma być z orzeczeniem o winie, wymaga to stosownych dowodów, zbierania materiałów i ,,walki”, która zazwyczaj nie jest możliwa samodzielnie, z powodu braku wystarczającej wiedzy i doświadczenia. Nasz adwokat z Łodzi jest w stanie zająć się sprawą rozwodową kompleksowo, w pełni doprowadzając całość do jak najlepszego finału.

Pomoc Adwokata ds. rozwodowych w Łodzi

Rozwód jest to prawne zakończenie związku małżeńskiego na drodze postępowania sądowego. Wraz ze śmiercią jednego z małżonków lub unieważnieniem małżeństwa, jest to jeden ze sposobów jego zakończenia w wyniku trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Czy separacja pojawia się w pierwszej kolejności, a następnie występuje rozwód? Nie. Sąd orzekając separację wskazuje na to, iż istnieje szansa na powrót do wspólnego życia. Występuje ona wtedy, gdy rozpad pożycia nie jest trwały. Sąd wydając wyrok bierze pod uwagę różnego rodzaju przesłanki, skupiając się na trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Dotyczy to zarówno więzi uczuciowej, fizycznej, jak również i gospodarczej. Nie jest potrzebna zgoda jednego z małżonków, aby móc orzec rozwód. Sąd skupia się bowiem na konkretnych przesłankach i na ich podstawie podejmuje określone decyzje. Oczywiście adwokat od spraw rozwodowych jest taką osobą, która reprezentuje klienta i stara się przedstawić przed sądem jak najlepszą opcję, która miałaby zakończyć małżeństwo. Pomoc naszego prawnika z Łodzi w kwestii spraw rozwodowych to absolutnie rzecz priorytetowa, by wyrok okazał się być dla klienta zadowalający.

Ile może trwać sprawa rozwodowa?

Jest to indywidualną sprawą dla każdego związku małżeńskiego. Zupełnie inaczej bowiem wygląda rozwód, w którym nie ma dzieci i wspólnego majątku, inaczej, gdy należy ustalić winę któreś ze stron, zebrać materiały dowodowe. Na rozprawę, w zależności od miasta czeka się od miesiąca, do kilku miesięcy. Jedne rozwody kończą się na pierwszej rozprawie, inne potrzebują ich więcej. Warto pamiętać, iż jeśli małżonkowie chcą zająć się kwestią podziału majątku, wówczas jest to zupełnie osobny temat, który wymaga kolejnego postępowania sądowego.

Kiedy najlepiej złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć wtedy, gdy jest się pewnym i świadomym podjętej decyzji. Niestety, ale często decyzje podejmowane są pochopnie, co powoduje szereg komplikacji i niepotrzebnie wydawanych pieniędzy. Warto więc przemyśleć, czy na pewno tego rozwodu się chce i w jakiej formie ma być on przeprowadzony. Sama konsultacja z dobrym adwokatem od spraw rozwodowych jest niezobowiązująca, jednakże warto z niej skorzystać i dowiedzieć się z czym należy się liczyć inicjując postępowanie o rozwód. Można więc umówić się do nas na rozmowę, zadać nurtujące pytania i podjąć w pełni świadomą tego decyzję, od której tak naprawdę zależy całe dalsze życie.

Ile kosztuje rozwód?

Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaki jest koszt rozwodu, bowiem na całkowitą sumę składa się wiele elementów. Opłata sądowa, którą należy uiścić składając pozew rozwodowy wynosi 600 złotych, przy czym w przypadku, gdy będzie to rozwód bez orzekania o winie, 300 złotych zostanie powodowi zwrócone. Z kolei w przypadku orzekania o winie, trzeba liczyć się z całością wydanej kwoty. Jeżeli sąd musi podejmować dodatkowe czynności, suma wzrasta. W przypadku kwestii dotyczących podziału majątku, wysokość opłaty wynosi 300 złotych przy wspólnym podziale i 1000 złotych, jeśli będzie to podział sporny. I oczywiście pozostaje jeszcze kwestia adwokata. Tutaj cennik usług naszej kancelarii adwokackiej jest różny i zależy on od prowadzonej sprawy. Zawsze cena ustalana jest z klientem indywidualnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, wysokość wynagrodzenia rozkładamy na raty.

Do którego Sądu należy złożyć pozew o rozwód w Łodzi?

W przypadku małżonków zamieszkujących na terenie miasta Łódź, pozew należy złożyć do Sądu Okręgowego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5. To właśnie tam rozstrzygane są wszelkie kwestie dotyczące spraw rozwodowych i jemu podległych kwestii.

Rozwód - a co z dziećmi?

Temat dzieci stanowi podczas rozwodu najbardziej wymagający problem, bowiem sąd zawsze skupia się na dobru dziecka i stara się wydać taki wyrok, aby nie ucierpiało na tym dobro małoletniego. Niestety, w wielu przypadkach dzieci są „narzędziem” w walce pomiędzy rodzicami. W sprawie o rozwód sąd musi rozstrzygnąć o miejscu zamieszkania dzieci, władzy rodzicielskiej i alimentach. Kwestia dotycząca miejsca zamieszkania dzieci i władzy rodzicielskiej po rozwodzie może mieć różny charakter. Najczęściej pozostawia się władzę rodzicielską obojgu rodzicom, określając, iż miejsce zamieszkania dziecka jest tam, gdzie mieszka dany rodzic, który dotychczas był pierwszoplanowym opiekunem. Inną decyzją sądu może być powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie jej drugiemu rodzicowi, jeśli oczywiście są ku temu przesłanki. Możliwym jest również ustanowienie opieki naprzemiennej, ograniczenie, zawieszenie lub całkowite pozbawienie władzy jednego lub obojga rodziców. A jak wygląda kwestia alimentów na dzieci? W tym przypadku sama kwota ustalana jest indywidualnie dla rodzica, bowiem wszystko zależy od tego, nie ile rodzic zarabia a od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. Rodzice mogą dojść do porozumienia w kwestii alimentów lub ,,walczyć” o nie, pozostawiając wszystko do decyzji sądu. Na pewno skuteczny adwokat od spraw rozwodowych, zarówno dla rodzica mającego sprawować opiekę nad dzieckiem, jak również i dla tego, który będzie rodzicem wspomagającym wychowanie, jest niezwykle istotny i cenny. To zazwyczaj właśnie on stara się porozumieć z drugą stroną lub z osobą ją reprezentującą, aby dojść do zadowalających każdą stronę kompromisów.

Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie?

Podejmując decyzję o trwałym rozpadzie pożycia małżeńskiego, rozwód może być ustalony z winy obojga stron, bez winy lub z orzeczeniem winy jednego z małżonków za rozpad pożycia małżeńskiego. W ostatnim przypadku, małżonek, który nie jest winny rozwodu, może ubiegać się o alimenty na siebie (nie mylić z obowiązkiem alimentacyjnym na dzieci), jeśli wykaże, że na skutek orzeczenia rozwodu doszło do pogorszenia sytuacji materialnej. Sąd może także uznać, iż z racji różnic majątkowych, strona winna ma płacić comiesięczne alimenty w związku z pogorszeniem się sytuacji materialnej sprzed rozwodu.

W postępowaniu sądowym konieczne jest przedstawienie dowodów potwierdzających ową wyłączną winę. Adwokat rozwodowy powinien wskazać na następujące środki dowodowe:

  • zeznania świadków (WAŻNE! nie trzeba pytać świadka o zgodę),

  • notatki, zapiski,

  • dowody audialne (nagrania),

  • dowody wizualne (zdjęcia),

  • opinie biegłych/specjalistów z określonych dziedzin (psycholog, psychiatra, seksuolog),

  • sprawozdanie detektywistyczne,

  • przesłuchanie stron.

Wyrok Sądu

W każdym przypadku sąd bierze pod uwagę ustawowe przesłanki i na tej podstawie podejmuje określone w związku z tym decyzje. Jego zadaniem jest podjęcie takiej decyzji i wydanie takiego rozstrzygnięcia, które będzie przede wszystkim dobre dla małoletnich dzieci, a także i które będzie odpowiednie dla samych małżonków. W przypadku porozumienia, decyzja jest co do zasady oczywista (porozumienie podlega badaniu przez sąd pod kątek zgodności z przepisami prawa, dobrem małoletnich dzieci czy zasadami współżycia społecznego), z kolei, gdy małżonkowie nie potrafią się porozumieć, wówczas należy rozstrzygnąć sprawę na podstawie zebranych dowodów i przedstawionych argumentów każdej ze stron. Nie ma wątpliwości, iż rozwód nie jest łatwy, dlatego też warto skorzystać z pomocy dobrego prawnika zajmującego się typowo sprawami rozwodowymi, który będzie pomocny w prowadzeniu całej sprawy. My jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie Łodzi i okolic.

Adwokat rozwód Łódź – pomoc adwokata, prawnika, radcy prawnego od rozwodów – jak wygląda?

Radca prawny od rozwodów na pierwszym spotkaniu szczegółowo objaśni przebieg całej procedury rozwodowej oraz ustali dalsze kroki postępowania, zależnie od wybranej drogi z orzekaniem lub o winie. Ponadto, podejmie próbę negocjacji z drugą stroną w celu uzgodnienia kwestii takich jak: opieka nad dziećmi, podział majątku bądź alimenty. Takie rozwiązanie pozwoli znacznie łatwiej przygotować się do późniejszej rozprawy sądowej i często też szybciej zakończyć cały proces.

Nasza kancelaria profesjonalnie skompletuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia sprawy rozwodowej w sądzie. Należy zaznaczyć, iż ma ona istotne znaczenie dla przebiegu całego postępowania oraz ostatecznego wyniku, który rozstrzyga o losach dzieci, kosztach utrzymania, czy przyznaniu poszczególnych części majątku.

Co więcej? Adwokat rozwód Łódź sporządzi również wniosek o zabezpieczenie roszczeń o alimenty bądź uregulowanie kwestii opieki nad dziećmi na czas przebiegu procesu. Będzie on należycie wspierał i reprezentował swojego Klienta już w trakcie rozprawy na sali sądowej, pomagając zachować spokój i podejmować rozsądne decyzje. Po otrzymaniu ostatecznego wyroku podpowie, jak uporządkować i zakończyć sprawy zgodnie z orzeczeniem sądu.

Adwokat rozwód Łódź – zaplanowanie bezpieczeństwa finansowego w trakcie rozwodu i bezpośrednio po nim

Przed rozwodem zawsze należy zadbać o to, aby środki finansowe jakimi dysponujemy pozwoliły na normalne funkcjonowanie w tym czasie. Istotne jest również zaplanowanie bezpieczeństwa finansowego po rozwodzie. Adwokat rozwód Łódź to doskonałe rozwiązanie tej sytuacji - w naszej kancelarii możesz liczyć na wsparcie w tym zakresie. Wspólnie przeanalizujemy wszystkie koszty jakie mogą pojawić się w trakcie rozwodu oraz po nim i zestawimy je z Twoimi źródłami utrzymania. Po tak szczegółowej i precyzyjnej analizie udzielimy porad i wskazówek, które wynikają bezpośrednio z naszego doświadczenia. Zawsze jasno i dokładnie określamy wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy, jak również wszystkie dodatkowe koszty jakie się pojawiają lub mogą pojawić się w trakcie konkretnej sprawy rozwodowej.

Uzgodnienie optymalnej strategii działania

Doświadczony adwokat rozwód Łódź z naszej kancelarii opracowuje w uzgodnieniu z Tobą optymalną strategię działania, której głównym elementem będzie strategia procesowa. Należy przy tym zaznaczyć, iż jest to bardzo istotny element działań jakie muszą być podjęte, szczególnie w przypadku skomplikowanych spraw. Znaczna część z tych ustaleń zawsze zostaje odzwierciedlona w pozwie rozwodowym lub odpowiedzi na taki pozew.

Dobry adwokat rozwód Łódź – przygotowanie dopracowanego pozwu rozwodowego

Zarówno pozew rozwodowy, jak i odpowiedź na pozew to najważniejsze pisma procesowe w trakcie całej sprawy rozwodowej. Właśnie w nich należy zawrzeć wszystkie istotne fakty, twierdzenia i dowody. W związku z powyższym pisma te powinny być dokładnie przemyślane i opracowane. Dobry adwokat rozwód Łódź przygotuje pozwy lub odpowiedzi na pozwy zgodnie z ustaloną strategią, w ścisłej współpracy z Klientem. Zawsze skupiamy się na odpowiedniej argumentacji, dobieramy właściwe dowody i wskazujemy rzetelne fakty, dbając jednocześnie o odpowiedni przekaz i retorykę. To wszystko wpływa znacząco na wysoką jakość przygotowywanych przez nas pism.

Adwokat rozwód Łódź – analiza działania Klienta w celu identyfikacji zachowań, które mogą wpłynąć niekorzystnie na sprawę

W zależności od tego, jak bardzo zaawansowany jest rozpad małżeństwa, jakie są relacje pomiędzy rozwodzą się parą, określone działania i zmiany w życiu warto odwlec w czasie do formalnego zakończenia się sprawy o rozwód, podział majątku lub ustalenie kontaktów z dziećmi. Istotną rzeczą, przed którą ostrzegają nasi adwokaci są dzisiaj media społecznościowe, jednak sporo jest również innych działań, które należy przemyśleć. Adwokat rozwód Łódź zasygnalizuje, które działania mogą stwarzać ryzyko lub być niepożądane.

Sprawa rozwodowa Łódź – optymalny podział wspólnego majątku

Należy pamiętać, że stopień skomplikowania sprawy o podziału majątku zależy m.in.  od rodzaju składników, jakie wchodzą w jego skład m.in.  ruchomości, nieruchomości, udziały w spółkach, przedsiębiorstwa itp. Skomplikowane i problematyczne może okazać się ustalenie zarówno, do którego z majątku wchodzi dany składnik, jak i jaka jest jego wartość. W naszej profesjonalnej kancelarii adwokackiej do spraw o podział majątku podchodzimy rzetelnie i odpowiedzialnie. Nigdy nie obiecujemy złotych gór. Po wykonaniu dokładnej i szczegółowej analizy sprawy przedstawiamy Klientowi realną i optymalną propozycję podziału majątku. Najlepszym dowodem skuteczności naszych działań i rozwiązań są nasi zadowoleni Klienci, którzy w razie potrzeby korzystają z naszych usług oraz polecają nas innym.

Adwokat rozwód Łódź – w jakich sytuacjach sąd może nie udzielić rozwodu?

Zdarzają się sytuacje, w których nawet mimo wystąpienia pozytywnych przesłanek do udzielenia rozwodu sąd oddala wniosek. Taka sytuacja ma miejsce, gdy zostaną ujawnione tzw. przesłanki negatywne. Przeszkodami do udzielenia rozwodu mogą być:

•    dobro małoletnich dzieci - podczas rozpatrywania wniosku rozwodowego sąd zwraca uwagę przede wszystkim na dobro dzieci. Mowa tutaj o tym, aby ich potrzeby zarówno emocjonalne jak i materialne były zaspokojone przynajmniej w stopniu takim jak dotychczas
•    wyłączna wina małżonka, który wnosi o rozwód - jako negatywną przesłankę sąd może uznać sytuację, w której o rozwód wnioskuje strona wyłącznie winna rozkładu małżeństwa. Innymi słowy, często zdarza się tak przypadku, gdy jedno z małżonków nalega na rozwód a drugie chce ratować związek - rozwiązaniem w tej sytuacji może być separacja
•    choroba jednego z małżonków - według obowiązujących przepisów kodeksu rodzinnego małżonkowie są zobowiązani do wspólnej pomocy. W związku z powyższym w przypadku choroby fizycznej jednego z małżonków sąd może oddalić wniosek o rozwód nawołując powoda do spełnienia swojego obowiązku i udzielenia opieki i wsparcia choremu małżonkowi. Co więcej? Choroba fizyczna w przeciwieństwie do psychicznej umożliwia pozostanie małżonków w więzi emocjonalnej - udzielenie rozwodu byłoby wówczas niezgodne z zasadami moralności

Adwokat rozwód Łódź - co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Podstawowe pismo powinno zawierać:

•    żądanie rozwiązania małżeństwa, czyli pozew o rozwód
•    określenie okoliczności rozpadu - uzasadnienie pozwu o rozwód
•    dowody potwierdzające rozpad, czyli dokumenty, wiadomości, fotografie, zeznania świadków

Poza żądaniem rozwiązania małżeństwa w pozwie o rozwód można również wnioskować o:

•    uznanie wyłącznie winy współmałżonka - wyżej wspomniany rozwód z orzekaniem o winie
•    orzeczenie o użytkowaniu, podziale lub przyznaniu jednemu z małżonków wspólnego mieszkania
•    podział majątku
•    podział opieki nad dziećmi i alimenty

Należy pamiętać, że pozew rozwodowy musi spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego, czyli zawierać:

•    oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany
•    imię i nazwisko oraz adresy miejsca zamieszkania powoda oraz pozwanego
•    oznaczenie rodzaju pisma - pozew o rozwód
•    podpis powoda
•    wymienienie załączników np. dokumentów, które stanowią dowody w sprawie

Dobry adwokat rozwód Łódź - rzetelność i profesjonalny podejście

Decyzja o rozwodzie jest często jedną z najtrudniejszych i najważniejszych w życiu, lecz może przynieść upragnione ukojenie i wolność. Racjonalne podejście profesjonalnego adwokata stanie się Państwa siłą w walce o prawa swoje i dzieci. Doświadczony adwokat rozwód Łódź zajmie się, zarówno przygotowaniem dokumentów rozwodowych, jak i wyjaśnieniem wszelkich kwestii związanych z procesem oraz reprezentowaniem Państwa przed sądem. Zaangażuje się w każdą sprawę związaną z prawem rodzinnym, w tym również sprawami o podział majątku, przyznanie lub odebranie władzy rodzicielskiej, utrzymywanie kontaktów z dziećmi oraz przyznaniem alimentów. Rozwód w Łodzi? Jesteśmy do Państwa dyspozycji! Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych kompleksowych usług.

 

Oceń nasze usługi
5/5 na podstawie 1996 głosów