Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź
2022-08-30

Adwokat alimenty Gdańsk - perfekcyjna znajomość prawa rodzinnego

Adwokat alimenty Gdańsk - perfekcyjna znajomość prawa rodzinnego

Sądowe spory o świadczenia alimentacyjne bardzo często wiążą się z wieloma stresującymi sytuacjami. Właśnie dlatego dobry adwokat alimenty Gdańsk, który skutecznie powalczy o to świadczenie w Twoim imieniu, może okazać się niezastąpiony. Kancelaria, w której pracują nasi prawnicy z wieloletnim doświadczeniem pomaga w przygotowywaniu pozwów o: ustalenie alimentów, podwyższenie alimentów czy obniżenie alimentów. Podczas fachowej porady udzielamy wszelkich informacji w zakresie możliwości starania się o alimenty. Wspieramy nie tylko osoby, które są zobowiązane do płacenia alimentów, ale również te na których rzecz środki te są przyznawane. Wiedza i doświadczenie naszych adwokatów są dla naszych klientów gwarancją, że nie zostaną osamotnieni ze swoim problemem. 

Prawo rodzinne to dla nas codzienność

Zarówno wychowanie, jak i utrzymanie własnego dziecka to nie tylko obowiązek moralny, ale również prawny. Wywiązywanie się z niego spoczywa na obojgu rodziców. Alimenty to świadczenie na rzecz osoby uprawnionej (najczęściej dziecka), które należy się w sytuacji, gdy nie jest ono jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Co jednak zrobić, gdy któryś z rodziców odmawia płacenia alimentów na potrzeby dziecka? W tej sytuacji należy zwrócić się o pomoc do sądu. Warto jednak pamiętać, iż wymaga to złożenia odpowiedniego pozwu z uzasadnieniem takiej sytuacji. Pomoc jaką oferuje doświadczony adwokat alimenty Gdańsk okazuje się niezastąpiona.

Prawo rodzinne to jedna z naszych specjalizacji. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w przygotowywaniu pozwów oraz reprezentowaniu klientów przed sądem. Podejmujemy się wielu różnych zadań, także bardzo skomplikowanych takich jak: podwyższenie alimentów lub zmniejszenie ich obowiązku. Dobrze wiemy, jak poprowadzić klienta przez każdy etap sprawy o alimenty a naszym głównym priorytetem jest jej pomyślne zakończenie oraz dobro dziecka. 

Adwokat alimenty Gdańsk - podwyższenie i obniżenie alimentów. Kiedy można tego dokonać?

Zazwyczaj na zmianę wysokości alimentów oraz ich podwyższenie wpływa sytuacja majątkowa jednego z rodziców lub wiek dziecka. Wraz z wiekiem zwiększają się potrzeby małoletniego związane z jego wykształceniem bądź rozwojem zainteresowań. Jednak mimo tego, wszystko zależy od osobistych cech i potrzeb dziecka, przez to każda sprawa o podwyższenie alimentów na dziecko traktowana jest przez naszych adwokatów w sposób indywidualny.

Kiedy można obniżyć alimenty na dziecko oraz jak wnioskować o ich obniżenie? Również w tym przypadku warto skontaktować się z naszą kancelarią. Niestety w życiu zdarzają się różne niespodziewane sytuacje takie jak m.in. obniżenie dochodów, choroba czy utrata pracy, a przez to wysokość alimentów może przekraczać możliwości zarobkowe jednego z rodziców. Adwokat alimenty Gdańsk pomoże Ci w uzyskaniu zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy warto wnosić o zmianę wysokości alimentów?

Adwokat alimenty Gdańsk sugeruje walczyć o swoje prawa w razie:

•    dorastania dziecka- im starsze dziecko, tym większe potrzeby
•    zmiany ważnych okoliczności np. w przypadku przewlekłej choroby dziecka i związanych z nią kosztów
•    spadku wysokości uzyskiwanych dochodów
Jako adwokaci specjalizujący się w sprawach o alimenty, wraz z zespołem pomagamy również w egzekucji alimentów, zarówno ze środków pieniężnych, jak i nieruchomości lub ruchomości, które znajdują się w posiadaniu osoby zobowiązanej.

Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny?

Należy pamiętać, iż alimenty zobowiązani są płacić nie tylko rodzice, ale w niektórych przypadkach również inni krewni w linii prostej (zstępni- dzieci, wnuki, prawnuki, wstępni- rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), a ostatecznie nawet rodzeństwo jako krewni w linii bocznej. Warto jednak zaznaczyć, że obowiązek krewnych w dalszej linii powstaje dopiero wówczas, gdy osoby w bliższym pokrewieństwie nie mogą go spełnić lub po prostu osoby te nie istnieją. Jako prawnicy prowadzący sprawy alimentacyjne doradzamy również Klientom wnoszącym o rozwód w kwestii ubiegania się o alimenty na własną rzecz od byłego małżonka.

Adwokat alimenty Gdańsk - FAQ

1.    Do którego sądu należy złożyć pozew o przyznanie alimentów?

Pozew o alimenty należy złożyć do Sądu Rejonowego. Właściwym miejscowo jest sąd według  miejsca zamieszkania osoby uprawnionej oraz sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Wybór sądu należy do powoda.

2.    W jaki sposób można zwrócić się do sądu o zasądzenie alimentów?

Należy złożyć odpowiedni pozew o alimenty dołączając załączniki w dwóch jednakowych egzemplarzach. W pozwie należy podać imiona, nazwiska, numery PESEL oraz aktualne adresy stron.

3.    Co należy wskazać w uzasadnieniu pozwu o alimenty?

Uzasadnienie pozwu powinno zawierać zestawienia kosztów utrzymania osoby uprawnionej do alimentów, określenie przybliżonego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka, sytuację rodzinną, majątkową oraz możliwości zarobkowe każdego z rodziców.

4.    Ile trwa obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci?

Jeżeli chodzi o obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci, trwa on dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Należy pamiętać, że osiągnięcie pełnoletności nie powoduje automatycznie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Sąd ustala wygaszenie obowiązku alimentacyjnego na wniosek osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej? Chcesz złożyć wniosek o przyznanie świadczenia alimentacyjnego, ale nie wiesz jakie dokumenty są wymagane? Koniecznie skontaktuj się z nami. Adwokat alimenty Gdańsk jest do Twojej dyspozycji. Zapraszamy serdecznie!