Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź

Igor Klimkowski

Założyciel

tel: 600 365 228
tel: 42 208 88 42/43
e-mail: klimkowski@onet.pl

Alimenty - pomoc dobrego prawnika w Łodzi

Kwestia alimentów jest jedną z najczęściej występujących waśni między rozwodzącymi się małżonkami/rodzicami. Jedna ze stron żąda zazwyczaj wysokich alimentów, druga uważa, iż nie stać ją na taką sumę. Pojawia się konflikt, który ciężko załagodzić i dojść do ostatecznego porozumienia. W takich przypadkach z pomocą przychodzi nasz adwokat z Łodzi, który oferuje doradztwo, a także pomoc prawną w kwestii alimentów - zarówno dla osób ubiegających się o alimenty, jak również i tych, którzy mają je płacić. W tym artykule skupimy się dokładnie na tym, czym są alimenty, kto może złożyć na nie wniosek czy jakie są ich rodzaje. Mamy nadzieję, iż uda nam się w pełni odpowiedzieć na wszelkie, nurtujące Państwa pytania w tym właśnie artykule.

Co to są alimenty?

Alimenty są to świadczenie pieniężne, będące formą dostarczenia środków na utrzymanie osób, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać czy też nie posiadają swojego majątku pozwalającego na zaspokojenie ich usprawiedliwionych potrzeb. Ich płatność stanowi obowiązek nałożony przez sąd. Osoba płacąca alimenty to dłużnik, uprawniona z kolei do alimentów jest wierzycielem. Dostarczenie środków pieniężnych przekazywane jest na osobę, która nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać lub nie posiada majątku pozwalającego na zaspokojenie jej potrzeb. Zazwyczaj dotyczą one dzieci, ale zdarza się tak, że alimenty płacone są również rodzicom, bądź też jednemu z małżonków. Obowiązek alimentacyjny określany jest zazwyczaj w sprawie rozwodowej, jeśli małżonkowie się rozwodzą lub w formie osobnego postępowania sądowego dla związków nieformalnych.

Kiedy można wystąpić o alimenty?

Wraz z decyzją o końcu małżeństwa lub w przypadku związków nieformalnych jego zakończenia, następuje rozpatrzenie kwestii płatności alimentów. Wierzyciel, a więc osoba, przy której będzie mieszkało dziecko, ubiega się o alimenty na dziecko lub dzieci, bądź też na siebie, z kolei dłużnik wskazuje kwotę alimentów, jaką jest w stanie łożyć. Oczywiście rzadko kiedy można mówić o polubownym zakończeniu tej sprawy, bowiem kwestia finansów jest najczęściej występującą sprawą sporną, jaka tylko może mieć miejsce.

 

W przypadku alimentów na dziecko, są one nakładane na każdego rodzica, który ma na dziecko łożyć. Jeśli zaś o alimenty stara się jeden z małżonków lub dziecko względem rodzica, wówczas należy złożyć wniosek z uzasadnieniem swojej sytuacji materialnej. Jeśli w wyniku rozpadu związku z orzeczeniem o winie pogarsza się sytuacja osoby niewinnej, ta może takie alimenty na siebie uzyskać. Ponadto, jeśli dziecko ukończyło 18 rok życia i nadal się uczy, także może ubiegać się od rodzica zapłaty alimentacyjnej.

Pomoc prawna przy opracowaniu pozwu

Jednym z najważniejszych elementów sprawy rozwodowej połączonej ze sprawą o alimenty lub dotyczącą tylko kwestii alimentów jest pozew. Można go napisać samodzielnie lub też skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się tego typu działaniami. Ten zdobywając niezbędne informacje, a także posiadając wiedzę i doświadczenie sporządza pozew i dalej kieruje go do sądu. Jeśli tworzy on pozew dla osoby będącej dłużnikiem, stara się wyegzekwować jak najniższą kwotę, ale taką, która będzie w stanie zaspokoić potrzeby dzieci. Tworząc z kolei pozew dla osoby, która o te alimenty się stara, próbuje on wyegzekwować jak największą sumę. Pomoc prawna odgrywa bardzo ważną rolę i chcąc, aby wyrok alimentacyjny był takim, jakiego oczekujemy, adwokat niewątpliwie odgrywa bardzo ważną rolę.

 

Skuteczny adwokat w Łodzi ds. alimentów - pomoc prawna

Nasze usługi obejmują wachlarz rozwiązań skierowanych dla wszystkich klientów, zarówno w Łodzi, jak również i poza nią. Do każdej sprawy podchodzimy w pełni indywidualnie i każdą staramy się wykonać najlepiej, jak tylko to możliwe.

Typowe usługi przy sprawie o alimenty

Nasza kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług, obejmujących doradztwo, jak również pomoc prawną i oczywiście reprezentowanie klienta przed sądami. Tworzymy pozwy, zajmujemy się wszelkimi pismami. Cała kwestia papierologii leży po naszej stronie. Tworzymy najlepszą drogę działania i staramy się nią podążać, a kiedy pojawiają się na drodze przeszkody, robimy wszystko, aby je ominąć lub przeskoczyć. Jeśli adwokat do spraw alimentacyjnych - służymy w pełni naszą pomocą.

 

Rodzaje spraw o alimenty

Jednym z najczęściej występujących rodzajów alimentów, są te przeznaczone na dziecko. Podstawą prawną jest tutaj art.133 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zasądzone alimenty skierowane są dla rodzica, który będzie sprawował pełną opiekę na małoletnie dziecko i u którego to będzie mieszkało. Wydając wyrok, sąd musi wskazać zarówno władzę rodzicielską nad dzieckiem, ustalić kwestię kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem czy też wziąć pod uwagę koszty utrzymania i wychowania dziecka. W pozwie wskazuje się kwotę na dziecko lub na każde z dzieci, jak również termin ich płatności do danego dnia każdego miesiąca. Istotne jest także żądanie odsetek za opóźnienia w płatności. Warto pamiętać także o tym, że istnieje coś takiego, jak zabezpieczenie alimentów na czas procesu. Drugim rodzajem alimentów są te na małżonka. Dotyczy to tylko tych sytuacji, gdy rozwód orzeczony jest z winy jednego z współmałżonków. W przypadku, gdy strona niewinna odczuwa pogorszenie sytuacji finansowej, nie stać jej na utrzymanie siebie czy nie może z jakichkolwiek przyczyn podjąć pracy, wówczas alimenty przez osobę winną mogą być płacone i to w kwocie takiej, jaką wskaże sąd. Co więcej, sąd sam może wskazać obowiązek płacenia alimentów osobie winnej względem niewinnej, jeśli widzi, iż istnieją przesłanki do tego, że osoba taka będzie żyła w niedostatku. Ponadto, wyróżnić można także alimenty rodziców na dzieci czy dziadków na wnuki, jeśli rodzice nie są zdolni do spłaty.

 

Nie ma wątpliwości, iż temat alimentów budzi duże kontrowersje i jest najczęściej pojawiającą się przyczyną problemów. Z pomocą jednak naszego adwokata, każdą sprawę można zakończyć ze szczęśliwym finałem i najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla każdej ze stron.

Oceń nasze usługi
5/5 na podstawie 1996 głosów