Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź

Igor Klimkowski

Założyciel

tel: 600 365 228
tel: 42 208 88 42/43
e-mail: klimkowski@onet.pl

Unieważnienie małżeństwa

Rozwód – z cywilnoprawnego punktu widzenia - jest jednym ze sposobów zakończenia małżeństwa. Z punktu widzenia prawa kanonicznego nie istnieje, dlatego też małżonkowie decydujący się na zakończenie małżeństwa, przed Bogiem nadal nim są. Wyjątkiem jest unieważnienie małżeństwa, które jak sama nazwa mówi unieważnia małżeństwo, ale nie jest określane jako rozwód, gdyż zgodnie z prawem kościelnym - związek małżeński jest nierozerwalny. Wraz z wydaniem takiego wyroku przez sąd kościelny, określa się, iż małżeństwo nigdy nie zostało zawarte, a więc nigdy nie istniało. W takich przypadkach, każdy z katolików może ponownie zawrzeć przed Bogiem nowy związek małżeński.

Cały proces jest bardzo skomplikowany i czasochłonny, dlatego też unieważnienie małżeństwa nie zawsze kończy się zamierzonym efektem. Pomocny jest tutaj adwokat, który posiadając wiedzę i niezbędne doświadczenie, jest w stanie pomóc o takie unieważnienie się ubiegać. W miejscowości Łódź działa nasza kancelaria adwokacka, która temu typu sprawami zajmuje się, świadcząc doradztwo, wsparcie i pomoc w całym procesie unieważnienia małżeństwa.

Unieważnienie małżeństwa cywilnego i kościelnego przy pomocy adwokata

Chcąc ubiegać się o unieważnienie małżeństwa, bez wątpienia pomoc adwokata odgrywa tutaj kluczowe znaczenie. Nikt bez znajomości prawa cywilnego jak i kościelnego, nie jest w stanie doprowadzić sprawy do szczęśliwego zakończenia, nie mając stosownej wiedzy prawnej. Pomoc adwokata w tym właśnie zakresie ma więc ogromną wartość, dlatego też należy zatrudnić tutaj kogoś, kto w tym właśnie się specjalizuje, kto się na tym zna i kto ma w tym konkretną wiedzę i doświadczenie.

Unieważnienie małżeństwa cywilnego przez sąd ma ten skutek, że związek małżeński traktowany jest tak jak gdyby nigdy nie istniał od początku. Aby sąd unieważnił małżeństwo cywilne muszą być spełnione określone przesłanki, wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tj. oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli;
pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony;
pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

 

Aby przeprowadzić unieważnienie małżeństwa, pomoc naszego adwokata może mieć kluczowe znaczenie. Składając skargę procesową, należy jednocześnie wskazać tytuł prawny, będący stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Istotne jest także podanie danych parafii, w której został zawarty ślub. Wraz ze złożeniem takiej skargi, kluczowe znaczenie mają przesłanki do unieważnienia małżeństwa. Poprzez pomoc naszego adwokata z Łodzi, możliwe jest odpowiednio przygotowanie skargi w taki sposób, aby sąd kościelny pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego - przyda się skuteczny prawnik

Skuteczna pomoc adwokata to priorytet. Ten świadczy doradztwo w zakresie procedury działania sądu kościelnego, odpowie na nurtujące klientów pytania, sporządzi skargę i będzie reprezentować klienta przed sądem. Z jakich powodów taka skarga może zostać zgłoszona? Może to dotyczyć wad umowy małżeńskiej lub samego obrzędu, wieku małżonków, który określa dla kobiet 14 lat, a dla mężczyzn 16 lat czy pokrewieństwa. O unieważnienie małżeństwa można także ubiegać się w przypadku powinowactwa, różnic wiary, impotencji czy podstępu. Często przesłanką jest także zdrowie psychiczne jednego z małżonków.

Dobry adwokat potrzebny do unieważnienia małżeństwa cywilnego

Nie ma wątpliwości, iż dobry adwokat odgrywa wartość nadrzędną w całej tej procedurze. Jak więc wygląda cały proces po złożeniu przez naszego adwokata z Łodzi skargi w imieniu klienta? Przewodniczący Trybunału Kościelnego musi wydać dekret. To właśnie na jego pomocy skarga jest odrzucona lub przyjęta. W momencie, gdy zostanie rozpatrzona pozytywnie, jest to jednoznaczne z rozpoczęciem procesu. W sprawie nie biorą udziału obydwie strony, ale każda wzywana jest oddzielnie.

 

Choć unieważnienie małżeństwa jest zdecydowanie trudniejsze, niż rozwód cywilny, to w przypadku, gdy istnieją przesłanki do tego, jak najbardziej warto się o to ubiegać. Zdecydowanie jednak lepiej jest to zrobić z pomocą prawnika, niż walczyć w tym całym procesie samodzielnie.

Oceń nasze usługi
5/5 na podstawie 1997 głosów