Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź
2021-12-08

Adopcja a dziedziczenie? Jak to wygląda pod względem prawnym

Adopcja a dziedziczenie? Jak to wygląda pod względem prawnym

W obowiązujących przepisach prawnych występuje podział na przysposobienie pełne (adopcję pełną), niepełne i całkowite. Rozróżnić należy również przysposobienie pasierba. Wszystkie te terminy mają duży wpływ na kwestie związane z ewentualnym dziedziczeniem.

W sieci często można spotkać się z pytaniami, kto i na jakich zasadach otrzymuje spadek w rodzinie, która zdecydowała się na adopcję dziecka. Czy odbywa się to zgodnie ze standardowymi kryteriami czy może w grę wchodzą dodatkowe przepisy? Żeby lepiej zrozumieć wszelkie zależności, warto skonsultować się z prawnikiem wyspecjalizowanym w tego typu kwestiach.

Adopcja – adwokat Łódź

Wpływ na wszelkie formalności, a także kryteria dziedziczenia, ma bowiem właśnie stopień pokrewieństwa. Konieczne jest więc wskazanie istotnych różnic wynikających z rodzajów przysposobienia. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na ten temat.

  • Dziedziczenie przy adopcji pełnej. W tym przypadku mowa jest o zawiązaniu całkowitej więzi z nową rodziną, dlatego w ujęciu prawnym dziecko dziedziczy na takich samych zasadach, jakby rodzice byli jego biologiczną rodziną. Jest więc traktowane na równi z pozostałymi dziećmi. Dotyczy to też dalszych krewnych. Te same zasady obowiązują w sytuacji odwrotnej, kiedy to rodzice dziedziczą po adoptowanym dziecku. Nie ma tu więc mowy o żadnych ograniczeniach związanych z faktem przysposobienia.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku adopcji pełnej dziecko traci prawo do dziedziczenia po swoich rodzicach biologicznych. Nieco inaczej wygląda sytuacja, w której to doszło do adopcji pasierba przez ojczyma lub macochę. Wtedy dziecko nadal ma prawo do spadku po naturalnym rodzicu.

  • Dziedziczenie przy adopcji niepełnej. Tak rozumiane przysposobienie zachodzi wówczas, gdy doszło do nawiązania relacji wyłącznie między dzieckiem a nowymi rodzicami, nie zaś z całą rodziną (pozostałymi krewnymi). Sprawia to więc, że dziedziczenie ma miejsce wyłącznie między stronami przysposobienia. Nie rozciąga się ono na pozostałych członków rodziny.

Warto podkreślić również, że obowiązujące przepisy prawa umożliwiają rozwiązanie przysposobienia. Oczywiście wpływa to na dziedziczenie (zazwyczaj od dnia uprawomocnienia postanowienia przygotowanego przez sąd).

Wszystkie wymienione wyżej sprawy mogą powodować spore problemy interpretacyjne. Zwłaszcza wśród osób, które nie dysponują wystarczającą wiedzą na ten temat i nie są pewne, na jakich zasadach na dziedziczenie wpływa adopcja – adwokat Łódź pozwoli rozwiązać te wątpliwości. Doradztwo realizowane przez dobrego prawnika nie tylko wyjaśni wszystkie sporne kwestie, ale także umożliwi lepsze przygotowanie do ewentualnego postępowania sądowego.

Jak wybrać adwokata od adopcji i dziedziczenia

Mając na uwadze wszelkie korzyści wynikające z tak rozumianej współpracy, warto nawiązywać ją przede wszystkim z kancelariami, które zajmują się sprawami związanymi z adopcją. W Łodzi na szczęście takich nie brakuje.

Po dokładnym przeanalizowaniu oferty dobrze byłoby zapoznać się jeszcze z opiniami publikowanymi przez innych klientów. Często dzielą się oni bowiem swoimi doświadczeniami z korzystania z konkretnych usług. Przekazywane przez nich informacje pozwalają określić, czy dana kancelaria jest warta zaufania. Do tego dochodzi gwarancja, że wszystkie sprawy zostaną załatwione w sposób odpowiedni. Bez żadnych mniejszych, ani większych problemów. Niezależnie od tego, czego i kogo finalnie ma dotyczyć dziedziczenie.