Rodzinne Prawo – Adwokat Łódź
2021-11-05

Na czym polega procedura adopcyjna?

Na czym polega procedura adopcyjna?

Przysposobienie dziecka wiąże się najczęściej z długą, skomplikowaną procedurą, która wymaga spełnienia szeregu formalności i kryteriów. Właśnie z tego powodu niezbędna wydaje się pomoc, jaką zapewnia odpowiedni adwokat – adopcja z jego pomocą ma szansę zakończyć się pozytywnym finałem.

W jakiej sytuacji można adoptować dziecko?

 

Obowiązujące przepisy wyraźnie regulują sytuacje, w których może dojść do przysposobienia. Wskazać należy na trzy z nich:

  • rodzice dziecka nie żyją,

  • rodzice utracili prawa do opieki nad nieletnim,

  • rodzice zrzekli się praw do dziecka.

Tylko wówczas, gdy pojawi się jedna z tych okoliczności, możliwa staje się procedura adopcyjna, która, w zależności od przypadku, realizowana jest na dwa sposoby – poprzez wskazanie lub przy udziale ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

Przebieg procedury adopcyjnej


Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, a także wszelkie procedury, niezwykle ważne wydaje się odpowiednie przygotowanie do całego procesu. Warto odpowiednio wcześnie dowiedzieć się, na czym będzie on polegał. I co trzeba zrobić, by zakończył się pozytywnie.

Kluczowy będzie tu, rzecz jasna, adwokat – adopcja rozpoczyna się od złożenia wniosku, do którego należy dołączyć potrzebną dokumentację. I już tutaj specjalista od tych spraw może się bardzo przydać. Prawnik wskaże wszystkie istotne dokumenty, o jakie warto zadbać, by cała procedura już na początku nie była niepotrzebnie przedłużana. Przekaże on również informacje, które mogą przydać się na kolejnych etapach procedury.

Te bowiem nie są związane wyłącznie z „papierologią”. Ośrodek skupia się bowiem na otoczeniu i życiu prywatnym ewentualnych rodziców. Przeprowadzany jest tak zwany wywiad środowiskowy, w ramach którego dochodzi do wielu rozmów – z kuratorem, psychologami, a także (już na końcowym etapie) ze specjalną komisją.

Etap ten służy weryfikacji, czy przyszli rodzice są dobrymi kandydatami do przysposobienia dziecka i czy są w stanie zapewnić mu opiekę na odpowiednim poziomie. Gdy wszelkie rozmowy oraz badania zakończą się pozytywnie, realizowane są specjalne szkolenia. Po ich zakończeniu składany jest ostateczny wniosek, a całość kończy się wraz z wydaniem zgody przez sąd i wyrobieniem nowego aktu urodzenia.

Pomoc adwokata w ramach procedury adopcyjnej


Rola prawnika polega na wspieraniu przyszłych rodziców na każdym etapie omawianego procesu. Jeszcze przed jego rozpoczęciem powinien przedstawić wszystkie wymagania oraz kryteria, jakie trzeba spełnić. Jak się bowiem okazuje, o przysposobienie dziecka mogą starać się małżeństwa, których staż wynosi minimum 5 lat. Do tego dochodzi granica wieku (różnica między rodzicami a dzieckiem nie może wynosić powyżej 40 lat), stabilna sytuacja finansowa, a także dobra opinia.

Nie każdy wie ponadto o tym, że dziecko w wieku powyżej 13 lat musi wydać zgodę na przysposobienie. W przeciwnym wypadku nie można jej przeprowadzić. Wszystkie tego typu kwestie powinien wyjaśnić adwokat – adopcja bez jego pomocy będzie bardzo trudna lub wręcz niemożliwa do zrealizowana. Wynika to między innymi z konieczności spełnienia wielu formalności, jak również przejścia przez co najmniej kilka etapów.

Jego wsparcie będzie kluczowe. Dzięki niemu znacznie zwiększą się bowiem szanse na pozytywną decyzję sądu. Jeszcze przed rozpoczęciem starań o przysposobienie dziecka warto się do niego zgłosić po poradę, a także informację na temat aktualnych wymagań i procedur, które realizowane są w ramach całego procesu. Wiedza zdobyta w ten sposób pozwoli właściwie przygotować się na wszystkie przyszłe wydarzenia.